Chính sách

Chất lượng chính sách


Ở công ty Samwoo Geotech tất cả nhân viên và cộng tác viên đều hoàn thành nhiệm vụ đúng vai trò của mình dựa trên các cách thức điều hành quản lý và các công nghệ tiên tiến làm hài lòng khách hàng và giữ uy tín với khách hàng. Ở đây chúng tôi thiết lập các chính sách riêng để dần trở thành mẫu công ty dẫn đầu thế giới trong lãnh vực này.


Leading Edge Ground Anchor Technology


Triết lý


Người quản lý đại diện sẽ cho mọi người biết rằng người đó sẽ phát triển, thực thi chất lượng quản lý hệ thống và luôn phát triển hiệu quả của hệ thống.


1. Làm cho các khách hàng hài lòng với các đòi hỏi của họ tốt đẹp như thể tuân theo tất cả các quy tắc và điều lệ thông qua các hội nghị, các bản tin và các thư từ liên quan để liên kết mọi người và các cơ quan. Thông báo sự quan trọng đủ để làm hài lòng toàn thể công ty.


2. Thông báo, đào tạo và khuyến khích các chính sách riêng và các kết quả thủ công, để đảm bảo rằng chúng sẽ được thực thi tốt và hoạt động đúng.


3. Tập hợp các kết quả đạt được hằng năm, các kế hoạch kinh doanh, và có từng cơ quan thực thi chúng. Kiểm tra để chắc ăn các kết quả hoàn thành cứ mỗi nữa năm hằng năm.


4. Cung cấp tài nguyên cần thiết cho xây dựng, duy trì và phát triển hệ thống quản lý riêng, tùy theo kế hoạch kinh doanh phản hồi các kế hoạch, nhân công và ngân sách dễ dàng, và đảm bảo hiệu lực.

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,